Raad van Advies

Bestuursleden bij onze vereniging doen in principe één jaar bestuur. Voor de meeste mensen is dit de eerste bestuurlijke ervaring die ze op doen. Er zullen dus door het jaar heen zaken zijn die het bestuur voor het eerst tegenkomt. Het bestuur kan in dit soort gevallen de Raad van Advies (RvA) om ondersteuning vragen.

Wat is de Raad van Advies?
De Raad van Advies (RvA) is een groep van ongeveer tien mensen die het bestuur adviseren. Leden van de RvA hebben in principe zelf allemaal bestuurlijke ervaring.
Sommige RvA leden zijn nog nauw en actief bij de vereniging betrokken, voor anderen geldt dat zij voornamelijk toegevoegde waarde hebben in discussies binnen de RvA zelf.
De RvA staat los van de vereniging en is dus geen commissie. De RvA kiest zelf, in overleg met het bestuur, haar leden. Hierbij streeft de RvA ernaar zichzelf bekwaam en divers te houden.

Wat doet de Raad van Advies?
De belangrijkste taken van de Raad van Advies zijn:

 • Het ondersteunen van het bestuur. De RvA is dan ook beschikbaar als ‘vraagbaak’ voor huidige bestuurders en voor kandidaatsbestuurders.
 • Waken over de continuïteit en stabiliteit van het beleid dat er gevoerd wordt, met name over beleid dat over meerdere jaren gaat (Lange Termijn Beleid).
 • Kennis en ervaring behouden binnen de vereniging over meerdere jaren.
 • Beschikbaar zijn om te ondersteunen in de overdrachtsperiode tussen besturen. Bijvoorbeeld door een middag of avond uitleg te geven over belangrijke onderwerpen.

Om zo goed mogelijk ondersteuning en advies te kunnen geven, dient de RvA in zekere mate op de hoogte te blijven van de stand van zaken binnen de vereniging. Daarom is er normaliter één keer per kwartiel een moment met contact tussen de RvA en het bestuur.

Wie zitten er in de Raad van Advies?
Momenteel zitten de volgende personen in de Raad van Advies:

 • Anja Jonas
 • Arthur Kraamer
 • Casper Ploegmakers
 • Dennie Bosschert
 • Ludo Laane
 • Martin Zijlstra
 • Noah van der Vuurst
 • Remco Ritskes
 • Renier van Soest
 • Tristan van Haaren

Hoe is de Raad van Advies te bereiken?
De Raad van Advies is te bereiken via het e-mailadres: rva@svwatt.com
Huidige bestuurders en kandidaatsbestuurders kunnen uiteraard ook persoonlijk contact opnemen met leden van de RvA.