Lezingen- en Excursiecommissie

LExCie organiseert excursies en lezingen naar bedrijven voor de studierichtingen ELT, TI & TN.
Zo kunnen onze leden leren van het bedrijfsleven en het werkveld ervaren.
Daarnaast kunnen bedrijven en onze leden met elkaar in contact komen.

Minimaal tweemaal per kwartiel organiseren we excursies, waarvan minimaal twee per jaar Engelstalig zijn.
Ook organiseren we jaarlijks een meerdaagse excursie, naar een andere (studenten)stad.
Eenmaal per kwartiel organiseren we lezingen

De huidige bezetting van de commissie is als volgt:

Wouter Starrenburg (voorzitter)
Demetra Sîtnic
Dennis de Vor
Coen Bunk

Mocht je vragen hebben, of ideeën voor een excursie, mail dan naar lexcie@svwatt.com