Verhogen output door slimme software

  • Afstudeeropdracht
  • Rijssen

Site SteelGroup Voortman Steel Group

Een bestaande productielijn die een diverse reeks bewerkingen op producten uitvoert, kan een hogere output bereiken door optimaal gebruik te maken van de machines in de lijn. Twee manieren om dit te bereiken zijn:
–         Slimmere routing, waarbij de gekozen route door de lijn wordt gebruikt om een ​​hogere doorvoer te realiseren.
–         Slimmer insturen van klussen waarbij bij de verwachte output (en dus de input en de set van bewerkingen) meer ‘gebalanceerd’ gebruik gemaakt wordt van de beschikbare machines.

Slimmere routering is al een project waar we actief aan werken. Op dit moment gebruiken Voortman machinelijnen heuristieken om mogelijke routes te bepalen. Deze heuristieken worden lokaal toegepast: op een bepaald punt in de lijn wordt met een set regels de optimale keuze gemaakt om op dat specifieke punt een bepaalde vervolgroute te kiezen zonder (of met zeer beperkte) kennis van de te maken keuzes op verdere punten op de lijn waar deze keuzes gemaakt moeten worden. Dit leidt tot lokaal geoptimaliseerde routes. Om dit te verbeteren worden modellen ontwikkelt om middels een globaal model te bepalen dat toewerkt naar een globaal optimum.

Deze opdracht richt zich op slimmere taakverdeling: het minimaliseren van de doorlooptijd voor een bepaalde set jobs (een batch) voor een bepaalde regel door de volgorde van de bewerkingen. We willen onze klanten kunnen helpen bij het verbeteren van de output op zowel bestaande lijnen als productielijnen die nog moeten worden geleverd. Dit betekent dat het resulterende model compatibel moet zijn met de heuristieken die we op dit moment gebruiken, maar ook (indien mogelijk) met de wereldwijd geoptimaliseerde routeringsmodellen die we ontwikkelen. Het resultaat van de toewijzing moet een reeks regels zijn die kunnen worden toegepast op de volgorde van taken van een bepaalde batch die klanten kunnen gebruiken om de doorlooptijd te minimaliseren.

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je www.voortmansteelgroup.com.