Automatische schakelkastindeling

  • Afstudeeropdracht
  • Overal

Voortman is de afgelopen jaren bezig met de overgang van ETO (Engineer To Order) naar CTO (Configure To Order). Dit wil zeggen dat we projectdocumentatie voor standaard projecten automatisch genereren, in plaats van met de hand opstellen. Dit geldt ook voor het elektrisch schema en de schakelkast(en) van de machine of lijn.

Deze opdracht focust zich op de schakelkasten voor de aansturing van de transporten en veiligheid. In een voorgaand onderzoek is gekeken naar het opdelen van het geheel in functies en wat er per functie nodig is om deze te realiseren. Een volgende stap is het zo efficiënt mogelijk indelen van deze componenten in één of meerdere schakelkasten.

Je onderzoekt wat de beste methode voor Voortman is om de optimale schakelkastindeling te genereren voor de benodigde functies, ongeacht de opstelling bij de klant. Je houdt hierbij rekening met EMC-richtlijnen, warmteontwikkeling en overige richtlijnen die te maken hebben met schakelkastopbouw.

Het gewenste eindresultaat is een algoritme dat op basis van de aangeleverde componenten de meest ideale schakelkastindeling bepaalt en dat we kunnen toepassen in het CTO-proces.