LaTeX workshop

10/03/2022

Details:

Naam WorkCie E-mail workshops@svwatt.com Categorie Workshop

Planning

Datum:
Tijd:

Let’s upgrade the quality!

Nederlands
Ben je het zat om steeds de “slimme keuzes” van Word ongedaan te moeten maken? Wil je je documenten een professionele look geven? Wil je wiskundige formules in je verslag opnemen zonder daarvoor een vreemde formule editor te moeten gebruiken? Dan is deze workshop zeer geschikt voor jou! Je leert werken met LaTeX, een gratis verkrijgbaar en zeer veel gebruikt professioneel tekstverwerkingssysteem. In korte tijd leer je een volledig document in elkaar te zetten, inclusief voorpagina, inhoudsopgave, figuren, tabellen, bibliografie, wiskundige formules, etc. Na de workshop heb je voldoende kennis van LaTeX en ben je in staat om een volledig verslag in LaTeX te maken.

English
Are you tired of always having to undo Word’s “smart choices”? Do you want to give your documents a professional look? Do you want to include mathematical formulas in your report without having to use a strange formula editor to do so? Then this workshop is very suitable for you! You will learn to work with LaTeX, a freely available and very widely used professional text processing system. In a short time you will learn how to put together a complete document, including an index page, table of contents, figures, tables, bibliography, mathematical formulas, etc. After the workshop you will have sufficient knowledge of LaTeX and will be able to create a complete report in LaTeX.

    Disclaimer: By registering you accept that this information will be shared with the committee