Fysica 2023

26/05/2023

Details:

Naam Board E-mail board@svwatt.com

Planning

Datum:

FYSICA 2023 is een evenement vol natuurkunde en netwerkmogelijkheden; het is een samenwerking van de TU Delft en de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV). Op vrijdag 26 mei 2023 komt een groot deel van het natuurkundeveld naar de TU Delft: studenten, academici, docenten uit het voortgezet onderwijs, fysici uit het bedrijfsleven,… De dag is bedoeld voor een breed natuurkundig publiek. Het programma besteedt aandacht aan een wijd spectrum aan natuurkunde: van quantum tot biofysica en van beeldvorming tot onderwijs. De Nobelprijs 2022 komt aan bod evenals diversiteit in het natuurkundeveld. Studenten van de TU Delft organiseren een speciale sessie over studenten DreamTeams. En als klap op de vuurpijl sluit FYSICA 2023 af met een pianoconcert met quantummuziek. Je bent van harte uitgenodigd! Meer informatie: www.fysica.nl

FYSICA 2023 is an event full of physics and networking opportunities, it is a collaboration of the TU Delft and the Netherlands’ Physical Society (NNV). On Friday 26 May 2023, a large part of the physics field will come to the TU Delft: students, academics, secondary school teachers, physicists from the business community, etc. The day is intended for a broad physics audience. The program focuses on a wide spectrum of physics: from quantum to biophysics and from imaging to education. Students of the TU Delft are organising a special session about student Dream Teams. The Nobel Prize 2022 is discussed as well as diversity in the physics community. And to top it off, FYSICA 2023 closes with a piano concert with quantum music. You are cordially invited! More information: www.fysica.nl.