Excursiecommissie

ExcurCie organiseert excursies naar bedrijven voor de studierichtingen ELT, TI & TN.

Zo kunnen onze leden leren van het bedrijfsleven en het werkveld ervaren.

Daarnaast kunnen bedrijven en onze leden met elkaar in contact komen.

Minimaal tweemaal per kwartiel organiseren we excursies, waarvan minimaal twee per jaar Engelstalig zijn. Ook organiseren we jaarlijks een meerdaagse excursie, naar een andere (studenten)stad.

De huidige bezetting van de commissie luidt:

  • Coen Bunk (voorzitter)
  • Dennis de Vor
  • Wouter Starrenburg

Mocht je vragen hebben, of ideeën voor een excursie, mail dan naar excursie@svwatt.com