Nonconformiteit electrical designs

  • Afstudeeropdracht
  • Rijssen

Site SteelGroup Voortman Steel Group

Voor het ontwikkelen van machines zijn veel normen van toepassing. Het volgen van de normen maakt dat er een veilige machine ontwikkeld kan worden, die voldoet aan de eisen welke gesteld worden vanuit wet en regelgeving. We zijn ons bewust van de normen, we hebben er ook kennis van, in de praktijk gaat er veel goed, maar het toetsen van de ontwerpen en de realisatie van de machines, daar hebben we geen geijkt proces voor.

De opdracht omvat het implementeren van de borging van normconformiteit in het gehele proces, van engineering tot productie. Hierbij moet je denken aan oplossingen waarbij het niet fout kan gaan, aan controle processen, steekproeven enz. Dit loopt over het hele electrical engineering proces, van R&D, project engineering, panelenbouw, assemblage, installatie en inbedrijfname.

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je www.voortmansteelgroup.com.