Conversie van Winforms naar WPF

  • Afstudeeropdracht
  • Rijssen

Site SteelGroup Voortman Steel Group

De lasmachines van Voortman beschikken over tal van dialoogvensters voor instellingen, kalibratie en andere gebruikersinteractie. Sommige van deze dialoogvensters zijn nog steeds gebouwd in WinForms-technologie. We gaan over op WPF en web gebaseerde technieken voor gebruikersinteractie. We willen graag een onderzoek naar de gebruikersinteractie dat wordt gedaan door onze lasrobot “De Fabricator”, een UI/UX-onderzoek, zodat we weten hoe de gebruikersinteractie wordt uitgevoerd en hoe deze kan worden verbeterd. Je doet onderzoek naar user stories, interviewt eindgebruikers en doet een voorstel voor een verbeterde dialoog. Het tweede deel van de opdracht is het implementeren van de gebruikersinteractie voor deze user stories in WPF/MVVM.

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je www.voortmansteelgroup.com.