• Banner3.png
 • Banne1.png
 • Banner2.png
 • Banner10.png
 • Banner6.jpg

Partners

 • Benchmark_Logo.png
 • Figo-Logo.png
 • Logo-Voort.png
 • logo-Voortman.png
 • logo_studystore.png
 • MA-IT_logoV3.png

 

 

Social Media

Algemene Voorwaarden Studiereis

Algemene voorwaarden studiereiscommissie der s.v. Watt

Begripsbepalingen

Woord

Betekenis

Evenement/activiteit

Alles georganiseerd door de studiereiscommissie der s.v. Watt. Hieronder vallen dus studiereis, uitstapjes, evaluaties, meerdaagse studiereis en andere dingen georganiseerd door de studiereiscommissie der s.v. Watt.

Studiereiscommissie der s.v. Watt

De commissie verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van studiereis binnen studievereniging Watt.

s.v. Watt

Studievereniging Watt, de studievereniging in Enschede voor de studies Elektrotechniek, Technische Natuurkunde, Technische Informatica en Nanotechnologie.

Lid studiereiscommissie

Iemand die lid is van de studiereiscommissie der s.v. Watt en als lid herkenbaar is aan commissiekleding

Studiereis

Een evenement waarin een groep leden voor een x aantal dagen naar een ander land gaan om daar bedrijven/universiteiten te bezoeken. Hierbij zullen ook recreatieve activiteiten worden georganiseerd.

Laatkomer

Iemand die door omstandigheden niet op de aangegeven tijd de locatie van de activiteit kan bereiken.

Deelnemer

Iemand die aanwezig is bij de studiereis en zich vooraf heeft ingeschreven en geen lid studiereiscommissie is.

 

Voorwoord
Dit document bevat de voorwaarden die toepasbaar zijn op een studiereis georganiseerd door de studiereiscommissie der s.v. Watt. Deze voorwaarden zijn in werking gesteld om duidelijk vast te leggen wat er wel- en niet verwacht mag worden van de leden van de studiereiscommissie die helpen in de organisatie van het evenement, algemene huisregels en omgangsnormen vast te stellen gedurende deze activiteiten en het verloop van deze evenementen zo soepel mogelijk te laten gaan.

Algemene regels en voorwaarden

Er wordt ten alle tijden gehoor gegeven aan aanwijzingen van leden van de studiereiscommissie.
Geen gehoor geven aan deze aanwijzingen kan resulteren in uitsluiting van verdere deelname aan de activiteit. De extra kosten die gemaakt moeten worden om naar huis te komen zijn voor rekening van de deelnemer.

 1. Gedurende studiereis wordt op een schappelijke wijze met elkander om gegaan. Bij onduidelijke situaties is de commissie leidend.
 2. Gedurende een studiereis wordt richting het bedrijf op een nette wijze gecommuniceerd.
 3. De studiereiscommissie is niet verantwoordelijk voor vervoersgelegenheden voor recreatieve doeleinden of voor vervoer die niet gespecificeerd zijn.
 4. Er wordt niet gewacht op laatkomers. Deze regel vervalt als anders is afgesproken met de laatkomer.
 5. De studiereiscommissie behoudt het recht om persoonsgegevens ingevuld bij het inschrijven voor een evenement te bewaren tot 3 weken na het betreffende evenement.
 6. De studiereiscommissie behoudt het recht om wijzigingen toe te brengen aan de voorwaarden die toepasbaar zijn op specifieke activiteiten.
 7. Als er een mogelijkheid is tot vrije interpretatie van een van de voorwaarden of regels in dit document is de interpretatie van de leden van de studiereiscommissie altijd juist.
 8. Tijdens een studiereis kunnen foto’s gemaakt worden die binnen de vereniging ter promotie gebruikt kunnen worden, tenzij anders overlegd met een deelnemer.

Regels omtrent aanmelding & betaling studiereis

 1. Alle gegevens die een lid invult in het aanmeldformulier voor een studiereis, zullen voor alle leden van de studiereiscommissie zichtbaar zijn.
 2. Het bedrag van toepassing op de studiereis dient uiterlijk 1 januari 2019 betaald te zijn voldaan aan het volgende rekeningnummer: NL10 RABO 0111 8864 65 ter name van studievereniging Watt. Als betalingskenmerken worden toegevoegd het woord ‘Studiereis’, initialen & achternaam (bijvoorbeeld “Studiereis N.D. van den Berg”).
  Als dit bedrag niet uiterlijk 1 januari 2019 betaald is wordt de deelnemer automatisch uitgeschreven voor de studiereis.
 3. Afmelden dient minimaal 2 volle weken voor de datum van de studiereis gedaan te worden. Als niet minimaal 2 volle weken voor de datum van de studiereis afgemeld wordt en er geen geldige reden is (denk bij geldige redenen aan ziekte, overlijden, etc.) wordt de betaling alleen terug geboekt als er een vervanger gevonden kan worden.
 4. Een deelnemer dient zich af te melden door een mail te sturen naar studiereis@svwatt.com. Afmeldingen op andere wijzen zijn niet geldig!

Agenda

Inloggen